ОБУКИ

За судии и јавни обвинители

Обуки


Известувања


15.04.2022

Објавување на ранг листа на слушатели во VIII-та генерација слушатели на почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители


Почитувани, Со задоволство Ве известуваме дека по долготраен процес кој траеше повеќе од една година и половина, Комисијата за приемен испит при…

17.12.2021

Известување за текот на управно-судската постапка за VIII-та генерација слушатели во почетна обука


Почитувани кандидати кои го полагавте испитот за прием во почетна обука за VIII генерација, Во интерес на транспаретно известување на сите Вас…

12.11.2021

Известување за изречена дисциплинска мерка


Почитувани,   По спроведена дисциплинска постапка за Агим Ибрахими, слушател на VII генерација во почетна обука од страна на Дисциплинската Комисија до…

27.07.2021

Објавување прелиминарна ранг листа од квалификацискиот тест и испитот (писмен и усмен дел)


Почитувани кандидати кој го полагавте испитот за прием во почетна обука за VIII генерација, Ве известуваме дека Комисијата денес ја одржа 64та…

Новости


Интерен Оглас

Интерен оглас за број 12022 за пополнување на 7 работни места со унапредување

Прочитај повеќе

The „Human Rights and Minorities“ - Matra Rule of Law training.

It is a pleasure to announce that the NHC is now accepting applications for the…

Прочитај повеќе

4-то издание на Билтенот на Програмата за реформи во разузнавачкиот и безбедносниот сектор во Република Северна Македонија (2021-2026).

Женевскиот центар за управување со разунавачкиот сектор (ДЦАФ) го објави 4-тото издание на Билтенот на…

Прочитај повеќе

Прирачник за постапување со виртуелни средства во кривична постапка

Виртуелните валути стануваат нова реалност не само за финансиските системи, за дигиталниот свет и за…

Прочитај повеќе

Академијата за судии и јавни обвинители дел од Регионалната мрежа на судии/судијки за родова еднаквост

Центарот за едукација на на судии и јавни обвинители на Босна и Херцеговина и Центарот…

Прочитај повеќе